+420 235 517 879, +420 777 780 780   |  info@greenpointhome.cz
 
Katalog zboží - Dřevostavby
Novinky
01. 05. 2016

Zveme Vás na den otevřených dveří do nízkoenergetické dřevostavby v Čisovicích, a to ve dnech 13. a 14. 5. 2016.

19. 04. 2016

Dům IZY FOR 4 obdržel titiul TOP DŮM 2016 do 100 m2.

15. 02. 2016

Jako každý rok se v Praze v Holešovicích konal veletrh Dřevostavby 2016, kde jste mohli seznámit s prezentací výrobce SIP panelů EUROpanel z Liberci. Hlavním tématem letošního výstavního stánku byli EUROPANEL domy. 

Energetické kategorie a štítky

 

KATEGORIZACE RD PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

aneb energetický štítek budovy

Bavíme-li se s vámi/klienty o energetické náročnosti rodinného domku, sledujeme, že se pohybujeme mezi mnoha pojmy, u kterých každá strana vnímá jiné parametry a má rozdílná očekávání. Míjíme se ve významech výrazů „nízkoenergetický dům“, „energeticky úsporný dům“,... apod. a tak jsme na této stránce shrnuli pojmy a jimi reprezentované hodnoty tak, jak s nimi pracujeme.

 

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Tento průkaz slouží k vyhodnocení energetické náročnosti budovy. Kvantifikuje spotřebu veškeré energie (vytápění, chlazení, větrání, ohřev teplé užitkové vody, osvětlení) spotřebované při standardizovaném provozu hodnocené budovy a řadí budovu do příslušné třídy energetické náročnosti A až G. Energetická náročnost objektu je přímo spojena s provozními náklady budovy.

Podle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb je nezbytnou součástí dokumentace pro stavební povolení (DSP). Zpracování průkazu je povinné na základě zákona 393/2007 Sb. (Úplné znění zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií) a vyhlášky 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov.

"Energetický štítek budovy"

Energetický štítek budovy zobrazuje tepelné ztráty, respektive energetickou náročnost budovy

 • Standardní dům – dům, jehož energetická náročnost odpovídá dnes platnému hodnocení dle ČSN 730540-2. To znamená, že energetická náročnost budovy je v rozpětí 98-142 kWh na 1 m2 za rok. Dle tabulky kategorií energetického štítku spadá do kategorie C.
 • Energeticky úsporný dům je budova, která vykazuje nižší spotřebu tepla než standardní dům a spadá do kategorie B, respektive A dle energetického štítku budovy. Energeticky úsporné domy lze rozdělit do čtyř podkategorií, které nejsou blíže specifikovány ve standardním energetickém štítku:
  • Nízkoenergetický dům – hodnota spotřeby nesmí být vyšší než 50kWh/m2.a, kategorie A
  • Energeticky pasivní dům – hodnota spotřeby je nižší, nebo rovna 15kWh/m2.a, pod-kategorie A+
  • Energeticky nulový dům – hodnota nesmí být vyšší než 5kWh/m2.a, pod-kategorie A++
  • Dům s energetickým přebytkem nebo energeticky nezávislý dům je speciální pod-kategorie domů, které jsou vybaveny systémem na výrobu energie v dostatečné kapacitě na zajištění vlastního provozu, případně přebytky jsou dále distribuovány ke spotřebě.

Hodnocení energetické náročnosti budovy dle kategorií:

kategorie budovy A B C D E F G
hodnoty (v kWh/m2) < 51 51 - 97 98 - 142 143 - 191 192 - 240 241 - 286 > 286
 

Kategorie energetické náročnosti
 • A – Mimořádně úsporná
 • B – Úsporná
 • C – Vyhovující
 • D – Nevyhovující
 • E – Nehospodárná
 • F – Velmi nehospodárná
 Máte zájem o konzultaci při výstavě nového či rekonstrukci staršího domu? Napište nám!
 
(C) 2021 © GPHome Mnichovo Hradiště s.r.o., INDOOR, s.r.o., TOP HAUS s.r.o.