+420 235 517 879, +420 777 780 780   |  info@greenpointhome.cz
 
Katalog zboží - Dřevostavby
Novinky
01. 05. 2016

Zveme Vás na den otevřených dveří do nízkoenergetické dřevostavby v Čisovicích, a to ve dnech 13. a 14. 5. 2016.

19. 04. 2016

Dům IZY FOR 4 obdržel titiul TOP DŮM 2016 do 100 m2.

15. 02. 2016

Jako každý rok se v Praze v Holešovicích konal veletrh Dřevostavby 2016, kde jste mohli seznámit s prezentací výrobce SIP panelů EUROpanel z Liberci. Hlavním tématem letošního výstavního stánku byli EUROPANEL domy. 

Možnosti dokončení stavby

Stavební systém nízkoenergetických domů EUROPANEL umožňuje výstavbu v různém rozsahu - od dodávky hrubé stavby až po dokončení dřevostavby kompletně na klíč. Konečný rozsah dokončení vychází z přání a potřeb klientů. Výhodou je i možnost kombinace různých rozsahů, například podle podlaží. Touto cestou můžete bez vlivu na celkovou kvalitu domu efektivně snížit náklady na pořízení nového bydlení a přitom zachovat možnost dokončení nebo rozšíření rodinného domu v budoucnosti.  

DŮM NA KLÍČ

Stupeň dokončení Na klíč je šitý na míru klientům, kteří chtějí využít veškerého komfortu kompletní dodávky rodinného domu. Dům dokončený Na klíč je budoucím uživatelům předán ve stavu umožňujícím okamžité nastěhování.

 

DŮM K DOKONČENÍ

Rodinný dům ve stupni dokončení  je téměř dokončená stavba. Oproti provedení stupně Uzavřená hrubá stavba domu obsahuje vše, co by pro budoucí uživatele mohlo být náročné k dokončení a zároveň nabízí dostatečný prostor pro originalitu a kreativitu. 

V domě je instalována kompletní a funkční elektroinstalace, systém ústředního vytápění, rozvody vody a odpadů pro všechny zařizovací předměty. Jsou opláštěny a zatepleny stropní a střešní konstrukce a dokončené jsou akumulační a akustické monolitické konstrukce podlah. Zvenku je dům ve stupni dům k dokončení zcela stejný, jako dům dokončený Na klíč. Na budoucích uživatelích zbývá pouze interiér a v něm dokončení finálních povrchových úprav podlah, stěn, stropů, instalace vysněných zařizovacích předmětů a osazení vnitřních dveří. Poté bude dům připraven přivítat své uživatele, kterým nabídne maximální komfort.

 

UZAVŘENÁ HRUBÁ STAVBA DOMU

Uzavřená hrubá stavba domu! Podílejte se na stavbě vašeho nového domova a šetřete tak svoji peněženku.

V domě dokončeném ve stupni hrubého dokončení najdete veškeré vnitřní příčky, které jsou již i u tohoto stupně dokončení stavby opatřeny oboustranným dvojvrstvým akustickým opláštěním. Hotová je i příprava pro elektroinstalaci a zdravotechniku včetně všech potřebných PU bloků, které jsou předem ve výrobním závodě instalovány do vnitřních stěn. Bez zásahu do konstrukce stěn tak můžete vše potřebné pohodlně napojit na vnitřní rozvod teplé a studené vody a odpadů. Zvenku je dům ve stupni dokončení Praktik stejný jako dům ve stupni dokončení Na klíč

 

Zajímají vás kalkulace jednotlivých provedení staveb? Kontaktujte nás!

Provádění staveb

Stavební systém EUROPANEL je českým výrobkem, který se nechal inspirovat dnes již tradiční americkou technologií SIPs (Structural Insulted Panels). Základním prvkem této technologie je panel. Tvoří jej desky z velkoplošných materiálů na bázi dřeva a polystyrenové jádro, sloužící jako tepelný izolant.

 

Založení stavby

Domy montované z EUROPANELu se nejčastěji zakládají na:

betonové základové desky desky provedené z panelů uložených na základových pasech, 
patkách nebo zemních vrutech.

 Na desku opatřenou hydroizolací, případně protiradonovou izolací, se vyznačí poloha jednotlivých stěn dle montážní dokumentace. Panely se staví na základový pražec, který lícuje s hranou základové desky a společně s dřevěným vloženým prvkem, vymezujícím polohu panelu, je přikotven k základové desce.Montáž vlastní stavby

Montáž panelů začne v jednom rohu stavby a pokračuje připojováním dalších panelů po obvodu. Po dokončení obvodu prvního nadzemního podlaží se obdobně smontují nosné vnitřní příčky. Celý obvod i příčky se propojí vložením dřevěných prvků do montážní drážky ve „věnci“ prvního nadzemního podlaží. V případě jednopodlažního domu se panely ukončí roznášecím páskem OSB, jehož šířka odpovídá tloušťce panelu. Na takto provedenou stavbu se uloží konstrukce střechy z příhradových vazníků.

U vícepodlažních staveb se pokračuje konstrukcí stropu. Stropní nosníky se zavěšují do kovových třmenů, které jsou připevněny na  vnitřních deskách panelů. V případě potřeby větších rozponů se podpírají průvlakem z lepeného lamelového dřeva podepřeného sloupy na  rektifikačních patkách. Stropní nosníky jsou nejčastěji vyrobeny z  dřevěného délkově nastavovaného profilu 60x240 mm, nebo z dřevěných I nosníků. Podlaha druhého nadzemního podlaží se provádí z OSB desek tloušťky 22 mm, které jsou spojeny na pero a drážku a přes těsnící pásky jsou vruty prošroubovány do stropních nosníků a obvodových stěn. Na takto provedenou podlahu se zakládá dřevěný vložený prvek vymezující polohu paneláže druhého nadzemního podlaží. Montáž panelů v 2. n.p. se provádí stejně jako v 1. n.p.

Animace hrubé stavby dvupodlažního rodinného domu ze stavebního systému EUROPANEL

 

Panely je možné použít i pro konstrukci střešního pláště.

Toto řešení zjednoduší konstrukci krovu, protože se panely krokvemi podpírají pouze v místě spoje, tedy ve vzdálenostech 2500 – 3000 mm. Výhodou je i větší prostor v podkroví, izolace střešního pláště je totiž umístěna nad krokvemi. Stavba je velice rychle uzavřena a chráněna proti srážkám.

 

Dokončení stavby z EUROPANELu

Hrubé stavby z EUROPANELU jsou velmi přívětivé pro navazující řemesla. Jsou smontovány přesně, stěny jsou hladké, rovné, svislé a  pravoúhlé. Pro osazení oken a dveří jsou připraveny přesné čisté otvory. Kontaktní zateplovací systém se provádí na rovné stěny. Všechny instalace se rozvádějí vodorovně v podlahách, nebo stropech. Ve svislém směru jsou instalace provedeny v sádrokartonových příčkách a předstěnách a pro elektroinstalaci jsou připraveny kanály v panelech.

Interiér se ve většině případů dokončuje sádrokartonovými deskami, alternativně mohou být použity sádrovláknité, nebo cementokeramzitové desky. Podlahy v prvním nadzemním podlaží jsou lité, nebo se používají suché skladby podlah z různých typů desek. Podlahy ve druhém nadzemním podlaží jsou konstruovány jako „plovoucí“, tedy na materiál s dobrým kročejovým útlumem je položena roznášecí deska a na ni je přímo kladena podlahová krytina.

 

Máte zájem o individuální kalkulaci? Napište nám!

 
(C) 2021 © GPHome Mnichovo Hradiště s.r.o., INDOOR, s.r.o., TOP HAUS s.r.o.