+420 235 517 879, +420 777 780 780   |  info@greenpointhome.cz
 
Katalog zboží - Dřevostavby
Novinky
01. 05. 2016

Zveme Vás na den otevřených dveří do nízkoenergetické dřevostavby v Čisovicích, a to ve dnech 13. a 14. 5. 2016.

19. 04. 2016

Dům IZY FOR 4 obdržel titiul TOP DŮM 2016 do 100 m2.

15. 02. 2016

Jako každý rok se v Praze v Holešovicích konal veletrh Dřevostavby 2016, kde jste mohli seznámit s prezentací výrobce SIP panelů EUROpanel z Liberci. Hlavním tématem letošního výstavního stánku byli EUROPANEL domy. 

Jak stavíme

Více informací
 
Light Building - komponentní stavitelství
 
Filozofie výstavby Light Building je výsledkem mnohaletého vývoje společnosti EUROPANEL a popisuje zásady moderního stavění dřevostaveb. V podstatě jde o to udělat dřevostavbu jednoduše jednoduchou. Nedělat nic co není třeba, zabezpečit kvalitu zpracování, úsporný provoz a zdravé vnitřní prostředí.
 
Každá „lehká stavba“ je založena na zemních vrutech, je ze stavebního systému EUROPANEL a je vybavena technologickým instalačním jádrem iCore. Jde o komponentní stavitelství, které rozvíjí množství jednotlivých komponentů s kterých lze jednoduchým způsobem sestavovat architektonicky a designově originální domy.
 
 
Více informací
 
Než začnete stavět
 
Zahájit stavbu neznamená jenom výběr domu a případné zajištění finančních prostředků. Je nutné se připravit na řadu úkonů, které Vás na cestě k novému domovu čekají. Převážnou část, u které není Vaše přítomnost nutná, mohou na základě smlouvy zajistit a vyřídit zástupci naší společnosti.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Více informací
 
Základy domu a inženýrské sítě
 
Základy domu jsou provedeny zemními vruty Krinner s garantovanou životností 150let. Jsou plnohodnotným stavebním prvkem používaným při zakládání staveb s řadou předností. Na zemních vrutech je možné založit stavby jakékoli velikosti bez omezení ročním obdobím, snadno, rychle a bezpečně. Montáž je provedena v řádu několika hodin jak v rovinatém tak i svažitém terénu.
 
Značnou výhodou provedení základů prostřednictvím zemních vrut je i absence výkopových prací. Jediným narušením pozemku při stavbě tak zůstává přivedení inženýrských síti k instalační šachtě a její provedení.
 
 
 
Více informací
 
Materiály a vybavení
 
Výstavba domů je prováděna podle projektové dokumentace firmy EUROPANEL z předepsaných certifikovaných stavebních materiálů prověřených výrobců a značek. Každý zákazník je dopředu informován o použitých materiálech a realizační firmy nesmí svévolně materiály měnit či nahrazovat za jiné. Vlastním vývojem, volbou kvalitních materiálů a dodavatelů, sítí realizačních firem s naší technickou podporou a dozorem zajišťujeme pro investory klidný, rychlý a bezpečný proces výstavby.
 
 
 
 
 
 
Více informací
 
Rozsah dodávky montovaných domů
 
Moderní architektura, kvalita provedení, úsporný provoz, skvělá cena a jasná filosofie bydlení. To vše v sobě zahrnují domy od společnosti EUROPANEL. Splnění těchto kritérií zajišťujeme pečlivým výběrem materiálů a konstrukcí použitých při stavbě našich domů se zapojením vlastní výroby jednotlivých komponent.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Light Building - komponentní stavitelství

Sníte o domově v čistém a harmonickém prostředí přírody? Přivíráte oči, představujete si Váš krásný, moderní dům s terasou, vychutnáváte si svou ranní kávu a nastavujete tvář slunečním paprskům...
 
Otevíráte oči a...
 
Krásný sen se rozpouští při myšlenkách na až příliš složitou cestu k cíli. Vysoké pořizovací náklady, zahrada zničená bagry, narůstající příplatky za samotnou stavbu a nekončící dohadování se o kvalitě. Následné posunování termínu nastěhování mizí v nedohlednu, stejně jako Vaše sny.
 

Máme pro Vás řešení

Představujeme Vám filosofii výstavby LIGHT BUILDING.
 
Jedná se o nový směr moderní výstavby rodinných domů. Konstrukce bez mokrých procesů, pouze suchou montáží, což umožňuje spojit kvalitu s rychlostí. Vysoce hodnotný konstrukční systém přináší mimořádně nízké provozní náklady. Finančně náročné základy a bagry nahradí zemní vruty, čímž je eliminována jak cena, tak drastické poškození pozemku.
 
Vrchní stavba je provedena přesným a flexibilním konstrukčním systémem.
 
Vše realizují proškolení pracovníci s citem pro detail.
 
Srdcem každého domu je technologické jádro s koupelnou nebo toaletou. Tyto komponenty se vyrábí ve specializovaných dílnách, až následně putují na stavbu jako hotový komplet. Díky tomuto postupu je zajištěna vysoká kvalita a sofistikovanost.
 
Celková stavba je moderní, krásná, v souladu s přírodou.
 
Přestaňte snít - začněte realizovat!
 

Zemní vruty

Zemní vrut je moderní prvek pro zakládání staveb. Je vyroben z oceli a povrch je žárově zinkován. Montáž vrutů je záležitostí několika hodin.

Podkladní hranoly

Domy se zakládají na špičkový konstrukční materiál „vrstvené lamelové dřevo“ vyrobené z modřínu (Larix), který je naší nejodolnější dřevinou.

Instalační šachta

Obsahuje přípojky vody, kanalizace a elektřiny pro Váš dům a její realizace je jedinou nutnou zemní prací při stavbě domu.
 

EUROPANEL

Panelový systém, určený pro výstavbu nízkoenergetických dřevostaveb s unikátními vlastnostmi, pro konstrukce podlah, stěn, stropů i střech.

Jádro

Při realizaci koupelny a WC se na stavbě potkává pět řemesel na pár metrech čtverečních. Naše jádro je unikátní díl, který garantuje kvalitu provedení.

EUROPANEL air

To jsou plíce pro Váš dům, které ušetří až 82 % energie na vytápění a zajistí hygienicky optimální vnitřní prostředí v domě.
 

Přídavné moduly místností

Moduly místností jsou připravenou a promyšlenou možností, aby domy rostly podle Vašich potřeb.
 
Podíl dřevostaveb na trhu plynule stoupá. Podle Českého statistického úřadu činil podíl dřevostaveb v roce 2002 1,4% a v roce 2012 již 9,9%. Krize nekrize, dřevostavby jsou na vzestupu!
 
Zpět

Než začnete stavět

U zrodu panelů pro váš dům byl ve třicátých letech dvacátého století Frank Lloyd Wright, jeden z nejvýznamnějších amerických architektů.

1. Stavební úřad

Před rozhodnutím o typu rodinného domu je nutná konzultace s příslušným stavebním úřadem o podmínkách stavby s ohledem na dané území (tvar a výška domu, sklon střechy …). Zároveň je nutné i zjištění možností připojení domu k inženýrským sítím.

2. Cenová nabídka a výběr domu

Prostřednictvím obchodního zástupců společnosti Europanel si klient vybere typ dřevostavby a variantu vnitřní dispozice rodinného domu. S obchodním zástupcem zároveň provede na základě přiloženého objednávkového formuláře, specifikaci vybavení domu, termín a rozsah dodávky, včetně stanovení nabídkové ceny s dopravou a DPH.

3. Financování

Financování rodinných domů od společnosti Europanel domy je možné zajistit formou hypotečního úvěru.

4. Smlouva o dílo

Po konzultaci se stavebním úřadem, specifikaci rozsahu dodávky a odsouhlasení konečné ceny domu uzavře klient s realizační firmou smlouvu o dílo. Obsahem smlouvy o dílo je kromě jiného typ dřevostavby, termín zhotovení a předání připojovací šachty, termín realizace, specifikace rozsahu dodávky a cena včetně dopravy a DPH.

5. Projektová dokumentace

Po podpisu smlouvy o dílo obdrží klient pět vyhotovení projektové dokumentace vybraného typu domu ke stavebnímu povolení.

6. Projekt spodní stavby a inženýrských sítí

Klient obdrží výkres půdorysu založení domu a výkres vzorových řezů. Poté zajistí místním projektantem osazení vybraného typu dřevostavby na pozemek – tedy vypracování situačního výkresu, přípojky inženýrských sítí včetně projednání s jejich správci, výkres zpevněných ploch a oplocení. Tímto postupem získá projekt pro stavební povolení. To vše je možné provést ve spolupráci s realizační firmou Europanel domy. Pro tuto činnost bude nutná spoluúčast klienta a bude toto i zohledněno v termínech zahájení realizace.

7. Stavební řízení

Na základě vypracované projektové dokumentace požádá klient na příslušném stavebním úřadě o vydání stavebního povolení.

8. Připojovací šachta domu

Po vydání stavebního povolení a nabytí právní moci klient zajistí zhotovení přípojné šachty domu s veškerými potřebnými přípojkami inženýrských sítí.

9. Převzetí staveniště a připojovací šachty domu

Převzetí připojovací šachty domu a kontrolu staveniště a příjezdové komunikace provádí vždy odborný pracovník realizační firmy Europanel domy na základě výzvy podané klientem.

10. Zahájení montáže

Realizační firma Europanel domy zahájí montáž rodinného domu na pozemku objednatele do 30 dnů od převzetí staveniště a připojovací šachty. Montáž trvá v závislosti na velikosti domu 90 pracovních dnů.

11. Předání domu

Po dokončení montáže domu předává realizační firma Europanel domy dřevostavbu objednavateli.

12. Kolaudace

Kolaudaci zajišťuje klient. Realizační firma Europanel domy zajišťuje podklady potřebné pro zajištění kolaudace, které se vztahují k dodávce v rozsahu daném smlouvou o dílo event. dodatky ke smlouvě.
 
Zpět

Základy domu a inženýrské sítě

Veškeré rodinné domy v naší nabídce jsou se základy na zemních vrutech, které jsou ve standardním provedení zahrnuty v ceně. Nepotřebují žádné izolace proti zemní vlhkosti ani protiradonová opatření. Při realizaci zajistíme zdarma geologický průzkum formou tahových zkoušek, včetně dimenzování jejich velikosti a počtu s ohledem na kvalitu a rovinnost pozemku. Montáž zemních vrutů trvá jeden den a lze jí provádět v jakémkoli ročním období. Životnost je 150 let. Jedná se o plnohodnotné základy domu, kde základovou desku takto postavené moderní dřevostavby tvoří SiPs panely stavebního systému Europanel.
 
Klient zajistí pouze zhotovení připojovací instalační šachty domu s inženýrskými sítěmi dle projektové dokumentace, odvod dešťových vod ze střechy a pozemku a vysypání štěrku pod domem.
 
Zemní vruty Vruty v zemi
   
Podkladní hranoly Instalační šachta
 
Zpět

Materiály a vybavení

Výstavba domů je prováděna podle projektové dokumentace firmy EUROPANEL z předepsaných certifikovaných stavebních materiálů prověřených výrobců a značek. Každý zákazník je dopředu informován o použitých materiálech a realizační firmy nesmí svévolně materiály měnit či nahrazovat za jiné. Vlastním vývojem, volbou kvalitních materiálů a dodavatelů, sítí realizačních firem s naší technickou podporou a dozorem zajišťujeme pro investory klidný, rychlý a bezpečný proces výstavby.
 
 Terasa  Balkón
 Fasáda v modřínu  Balkón s modřínovými latěmi
 Modřínová fasáda cik-cak  Zábradlí balkónových oken
 Nerezový komín  Střecha Bramac Tegalit
 Střecha Lindab Click 25  Střecha ALCORPLAN
 Konstrukce EUROPANEL  Schody RD LUPO Liberec
 Protihluková izolace Wolf  Obložení stěn a podlaha Tarkett
 Podlahové vytápění ECOFILM  Plovoucí podlahy
 Dřevěná eurookna a dveře  Plastová okna Data Plas Eforte
 Rekuperace EUROPANEL AIR   Bojler Ariston Velis
 Sprchová vanička FLAT KVADRO  Páková baterie umyvadlová
 Umyvadlo Kolo Twins   WC závěsný komplet JIKA
 Ventilátor  Vypínače ABB Swing
 
Zpět

Rozsah dodávky montovaných domů

Zajímá vás, co všechno je součástí domu na klíč? My vám to prozradíme.
 

Exteriér dřevostavby

 • Obvodové stěny Europanel systém s termofasádou 150 mm a se strukturní omítkou nebo obkladem z modřínových latí
 • Betonová střešní krytina včetně doplňků dle typu domu
 • Plechová střešní krytina včetně doplňků dle typu domu
 • Plastová povlaková krytina dle typu domu
 • Okapy z titanzinku
 • Nerezový třívrstvý komín 160 mm, pouze za příplatek
 • Vchodové dveře dřevěné nebo plastové se třemi závěsy a tříbodovým zámkem dle typu domu
 • Okna a terasové dveře plastová 6-ti komorová nebo dřevěná eurookna Uw 1.2 až 0.85 dle typu domu Střešní okna Velux Uw ? 1,0 W/(m?•K) pro RD IZY FOR 5
 • Zábradlí balkónových oken v patře prosklené - plastové
 

Interiér dřevostavby

 • Schodiště mezi přízemím a obytným podkrovím v provedení smrk bez povrchové úpravy
 • Zábradlí galerie a schodiště plné ze sádrokartonu
 • Stahovací schodiště zateplené do půdního prostoru RD IZY FOR 3 a 4
 • Vnitřní laminované dveře plné KRONO s obložkovou zárubní
 • Laminátová podlaha v obytných místnostech a na chodbě nebo bez podlah, dle typu domu
 • Obklady a podlahy v koupelnách Vinyl Tarkett, obklad do výše dveří 
 • Podlahy na WC Vinyl
 • Tarkett Elektroinstalace domovní rozvaděč, osvětlení a zásuvky v každé místností + 2 venkovní
 • Ventilátor s hygrostatem v koupelně
 • Řízená decentrální ventilace s rekuperací tepla dle typu domu
 • Slaboproudé rozvody 2 zásuvky pro kabelové připojení TV, termostat
 • Sanitární vybavení - keramické umyvadlo v bílé barvě s pákovou baterií, vana s vanovou pákovou baterií, sprchový kout se sprchovou pákovou baterií, závěsné WC dle typu domu
 • Přípojka pro pračku a myčku
 • Vytápění elektrickými konvektory
 • Ohřev TUV stacionární elektricky zásobník TUV o objemu 100 l
 • Malby - pouze bílé
 • Rozvody vody a kanalizace dle projektové dokumentace
 • Požární bezpečnost - zařízení autonomní detekce a signalizace
 

Ke stažení

 
Pro tento typ staveb se v USA vžil pojem "Zelené stavění". Ve všech šesti environmentálních parametrech EUROPANEL deklasuje klasické stavební systémy rozdílem několika tříd.
 
Zpět
 
(C) 2021 © GPHome Mnichovo Hradiště s.r.o., INDOOR, s.r.o., TOP HAUS s.r.o.