+420 235 517 879, +420 777 780 780   |  info@greenpointhome.cz
 
Katalog zboží - Dřevostavby
Novinky
01. 05. 2016

Zveme Vás na den otevřených dveří do nízkoenergetické dřevostavby v Čisovicích, a to ve dnech 13. a 14. 5. 2016.

19. 04. 2016

Dům IZY FOR 4 obdržel titiul TOP DŮM 2016 do 100 m2.

15. 02. 2016

Jako každý rok se v Praze v Holešovicích konal veletrh Dřevostavby 2016, kde jste mohli seznámit s prezentací výrobce SIP panelů EUROpanel z Liberci. Hlavním tématem letošního výstavního stánku byli EUROPANEL domy. 

Jak se staví s Europanelem

Jak se staví s Europanelu

Stavební systém EUROPANEL je technologie pro realizaci dřevostaveb různé velikosti i různého účelu. Jednoduše s ním postavíte nízkoenergetický i pasivní dům, a proto je tato technologie velmi příznivá pro vaše budoucí provozní náklady. Kromě toho stavba probíhá rychle, přesně a v kterémkoliv ročním období.

Animace hrubé stavby dvupodlažního rodinného domu ze stavebního systému EUROPANEL:

S Europanelem postavíte snadno a rychle

Nespornou výhodou panelové dřevostavby je rychlost samotné výstavby. V roce 2008 byla průměrná doba výstavby domu ( od vydání stavebního rozhodnutí po kolaudační rozhodnutí ) 45 měsíců, v roce 2010 se tato doba zkrátila na 42,6 měsíce. Se stavebním systémem Europanel zkrátíte dobu výstavby na neuvěřitelných 5 - 6 měsíců.

Příprava stavby

POZEMEK:
 Tvar, umístění, orientace a zasíťování pozemku mohou zásadně ovlivnit podobu i cenu Vašeho budoucího bydlení. Proto je potřeba výběru stavební parcely věnovat dostatek pozornosti. Je pozemek napojen na veřejný vodovod, kanalizaci a rozvod elektřiny? Nebudete muset zřídit studnu nebo třeba domovní čistírnu vod ?

UJASNĚNÍ POŽADAVKŮ: Někteří klienti neumí říct, co od domu očekávají, a tak jediným parametrem bývá cena. To je zásadní chyba.

  • Definujte si požadavky v konfrontaci s povahou lokality, ve které chcete stavět.
  • Zjistěte si všechna omezení. Na některých místech totiž regulativy určují tvar domu, úhel a tvar střechy, úpravu fasády apod. Tím se zúží množství tvarů domů, které připadají v úvahu.

V úvahách správným směrem vám pomohou profesionálové. Spolupracujte s  architektem, projektantem nebo či se zvolenou realizační firmou. Dispozice domu, velikost oken, umístění sociálního zařízení – to vše má svoje předpisy a normy.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE: Nedílnou součástí žádosti o stavební povolení je projektová dokumentace. V podstatě je to celý Váš dům na papíře. Jeho přípravou pověřte projektanta, který má již zkušenosti s projektováním domů z Vámi zvoleného stavebního systému. Pro vlastní realizaci stavby je nutné rozšířit stavební projekt o realizační dokumentaci s přesným označením jednotlivých materiálů i prvků stavby a technických detailů navržených konstrukcí - v případě stavby z EUROPANELu se jedná o tzv. „montážní dokumentaci“.

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ: Bez stavebního povolení nemůžete legálně dům postavit. Abyste se vyhnuli opakovanému docházení na úřad kvůli chybějícím dokumentům, informujte se na příslušném stavebním úřadu, které konkrétní dokumenty a v kolika vyhotoveních požaduje.

Založení stavby

Nyní dochází k velkým rozdílům podle zvolené technologie. Především se jedná o dobu výstavby. U klasických zděných staveb probíhá realizace rodinného domu od desítek měsíců až po několik let. Domy z EUROPANELu jsou postaveny a připraveny k nastěhování do pěti až šesti měsíců.

Domy z EUROPANELu se nejčastěji zakládají na betonové základové desky, ale mohou být založeny i na desky provedené z panelů, uložených na základových pasech či patkách, nebo zemních vrutech. Na desku opatřenou hydroizolací, případně protiradonovou izolací se vyznačí poloha jednotlivých stěn dle montážní dokumentace a můžete začít s montáží.

Montáž hrubé stavby

Panely se staví na základový pražec, který lícuje s hranou základové desky a společně s dřevěným vloženým prvkem, vymezujícím polohu panelu, je přikotven k základové desce. Montáž panelů začne v jednom rohu stavby a pokračuje připojováním dalších panelů po obvodu (pro představu zhlédněte video).

Po dokončení obvodu prvního nadzemního podlaží se obdobně smontují nosné vnitřní příčky. Celý obvod i příčky se propojí vložením dřevěných prvků do montážní drážky ve „věnci" prvního nadzemního podlaží. V případě jednopodlažního domu se panely ukončí roznášecím páskem OSB, jehož šířka odpovídá tloušťce panelu.
Na takto provedenou stavbu se uloží konstrukce střechy z příhradových vazníků.
U vícepodlažních staveb se pokračuje konstrukcí stropu.

Stropní nosníky se zavěšují do kovových třmenů, které jsou připevněny na vnitřních deskách panelů. V případě potřeby větších rozponů se podpírají průvlakem z lepeného lamelového dřeva, podepřeného sloupy na rektifikačních patkách (pro představu zhlédněte video výše).

Podlaha 2. nadzemního podlaží se provádí z OSB desek tloušťky 22 mm, které jsou spojeny na pero a drážku a přes těsnící pásky jsou vruty prošroubovány do stropních nosníků a obvodových stěn. Na takto provedenou podlahu se zakládá dřevěný vložený prvek, vymezující polohu paneláže 2. nadzemního podlaží.
Podle velikosti domu a počtu podlaží trvá montáž hrubé stavby čtyři až dvacet dní.

Instalace a povrchy

Hrubé stavby z EUROPANELU jsou velmi přívětivé pro navazující řemesla. Jsou smontovány přesně, stěny jsou hladké, rovné, svislé a  pravoúhlé.

  • pro osazení oken a dveří jsou připraveny přesné čisté otvory
  • fasáda, většinou řešena jako kontaktní zateplovací systém, se provádí na rovné stěny
  • elektroinstalace, vodoinstalace, odpady, případně vzduchotechnika a  další instalace se rozvádějí vodorovně v podlahách nebo stropech a ve svislém směru v sádrokartonových příčkách či předstěnách. V panelech jsou navíc vodorovné a svislé kanály pro vedení elektroinstalace stěnou
  • interiér se ve většině případů dokončuje sádrokartonovými deskami, alternativně mohou být použity sádrovláknité nebo cementokeramzitové desky
  • podlahy v přízemí se izolují podlahovou izolací, většinou polystyrenem a na něj se vylévá anhydritová nebo betonová deska. Podlahy druhého nadzemního podlaží se provádějí jako plovoucí, tedy na vrstvu kročejové
  • izolace se položí roznášecí konstrukční deska
  • pro zastřešení staveb z Europanelu lze použít všechny dostupné krytiny na trhu včetně „zelených střech“ - samozřejmě je nutné vycházet z  projektu a prováděcích předpisů výrobce zvolené krytiny

Dokončovací práce

Následuje vymalování domu, pokládka keramických obkladů, dlažeb a  podlahových krytin. Instaluje se vybavení koupelen a WC, kuchyňská linka a další zařizovací předměty. Jako poslední se provede obklad schodiště z  Europanelu, případně instalace schodiště, pokud jde o samostatný výrobek, a montáž vnitřních dveří. Tím je dům připraven k nastěhování.

Po dokončení výstavby rodinného domu stavebník objedná zaměření skutečného provedení stavby u odborné geodetické firmy a podá žádost o  kolaudaci stavby.
Pokud během výstavby došlo k drobným změnám stavby oproti projektu, zakreslí se do projektové dokumentace skutečné provedení. Po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí si nezapomeňte stavbu zapsat do  evidence v katastru nemovitostí.

 
(C) 2021 © GPHome Mnichovo Hradiště s.r.o., INDOOR, s.r.o., TOP HAUS s.r.o.