+420 235 517 879, +420 777 780 780   |  info@greenpointhome.cz
 
Katalog zboží - Dřevostavby
Novinky
01. 05. 2016

Zveme Vás na den otevřených dveří do nízkoenergetické dřevostavby v Čisovicích, a to ve dnech 13. a 14. 5. 2016.

19. 04. 2016

Dům IZY FOR 4 obdržel titiul TOP DŮM 2016 do 100 m2.

15. 02. 2016

Jako každý rok se v Praze v Holešovicích konal veletrh Dřevostavby 2016, kde jste mohli seznámit s prezentací výrobce SIP panelů EUROpanel z Liberci. Hlavním tématem letošního výstavního stánku byli EUROPANEL domy. 

Stavební systém EUROPANEL

Stavební systém EUROPANEL je českým výrobkem, který se nechal inspirovat dnes již tradiční americkou technologií SIPs (Structural Insulted Panels). Základním prvkem této technologie je panel. Tvoří jej desky z velkoplošných materiálů na bázi dřeva a polystyrenové jádro, sloužící jako tepelný izolant.
Konkrétním příkladem technologie SIPs, vyráběné v České republice, je stavební systém EUROPANEL.

Ucelený stavební systém EUROPANEL

Základní prvek systému - panel, je vyráběn slepením desek OSB s  jádrem ze stabilizovaného samozhášivého polystyrenu, nebo alternativně z  polystyrenu modifikovaného grafitem s lepšími tepelně technickými parametry. Panel má po celém obvodu montážní drážku hlubokou 42 mm, která je vytvořena přesahem desek OSB přes polystyrenové jádro, a slouží pro provádění spojů panelů. Panely se vyrábějí v šesti tloušťkách, třech délkách a čtyřech šířkách. Ucelený stavební systém EUROPANEL

 Výhodou systému EUROPANEL je povinná certifikace podle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky. Systém certifikace a dohledu Výzkumného a vývojového ústavu dřevařského s.p. se sídlem v Praze garantuje odběratelům i investorům dodržení předepsaných vlastností všech prvků systému EUROPANEL.

Panely EP – A a EP – B

- pro výstavbu rodinných domů, bytových domů, průmyslových objektů
- o tloušťce 170 mm - pro obvodové stěny
- o tloušťce 120 mm - pro nosné příčky
- o tloušťce 210 a 270 mm – pro střešní pláště a základové desky

Panely EP - H

- o tloušťce 65 mm a 85 mm - pro výstavbu chat, garáží a dalších
drobných staveb

Základové pražce

modřínové čtyřstranně opracované stavební hranoly KVH tloušťky
60 mm a šířky
odpovídající tloušťce vybraného panelu.

Vložené dřevěné prvky

čtyřstranně opracované dřevěné profily tlusté 40 mm, šířkou odpovídající
šířce
drážky v panelu. Slouží k vyplnění montážních drážek panelů
a k provádění
některých typů spojů.

Spojovací panely

spojovací pera vkládaná do montážních drážek dvou sousedních panelů.
Konstrukčně jsou shodná s panelem.

Sloupy, průvlaky, prvky krovu

lepené lamelové profily v potřebných délkách a dimenzích.

Stropní nosníky

čtyřstranně opracované, délkově nastavované stavební profily
ze smrkového dřeva.

Dřevěné I nosníky

nosníky s pásnicemi ze smrkového dřeva, spojenými stojnou
z aglomerovaného materiálu,
např. OSB.

Spojovací kování

speciální typy vrutů s talířovou hlavou pro spojování sendvičových panelů
a masivních
dřevěných profilů bez předvrtání, běžné vruty a  spony,
tesařské kování jako jsou třmeny
pro zavěšení stropních nosníků,
nebo rektifikační patky pod sloupy.

 

Montážní PU lepidlo a PU pěna

slouží pro lepení a těsnění spojů panelů.

 
(C) 2021 © GPHome Mnichovo Hradiště s.r.o., INDOOR, s.r.o., TOP HAUS s.r.o.