+420 235 517 879, +420 777 780 780   |  info@greenpointhome.cz
 
Katalog zboží - Dřevostavby
Novinky
01. 05. 2016

Zveme Vás na den otevřených dveří do nízkoenergetické dřevostavby v Čisovicích, a to ve dnech 13. a 14. 5. 2016.

19. 04. 2016

Dům IZY FOR 4 obdržel titiul TOP DŮM 2016 do 100 m2.

15. 02. 2016

Jako každý rok se v Praze v Holešovicích konal veletrh Dřevostavby 2016, kde jste mohli seznámit s prezentací výrobce SIP panelů EUROpanel z Liberci. Hlavním tématem letošního výstavního stánku byli EUROPANEL domy. 

Základová deska

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE PRO RODINNÉ DOMY

Dokážeme Vám zprostředkovat jak kvalitní postavení vrchní stavby rodinného domu, tak i jeho spodní stavbu – základovou konstrukci či podsklepení.

Cena za m2 základové konstrukce závisí na těchto parametrech místa stavby:

  • místo stavby bez výskytu stávajících stavebních i jiných objektů, vzrostlé zeleně, event. bez dalších vlivů a překážek ztěžujících přístup na místo stavby event. ztěžujících samotné zahájení stavebních prací,
  • standardní rovinatý terén v místě stavby a v přilehlém okolí, max. výškový rozdíl stávajícího (původního) terénu na délku objektu rodinného domu max. 200mm,
  • standardní složení podloží – lehká těžitelnost v celém rozsahu realizace základové  konstrukce, bez nutnosti pažení při zemních pracích,
  • podloží sourodé  (homogenní),
  • nezámrzná základová spára v hloubce max. 1100mm,
  • únosnost podloží v úrovni základové spáry min. 200kPa,
  • střední riziko pronikání radonu z podloží,
  • podloží bez nutnosti realizace drenáží apod. systémů,
  • neagresivní podloží bez výskytu tlakové spodní vody, spodní vody, geologických zlomů apod. extremních vlivů, které by bylo nutno zohlednit při návrhu spodní stavby rodinného domu.

Stanovení přesné ceny dodávky spodní stavby rodinného domu a ocenění hlavních domovních přípojek inženýrských sítí, terénních úprav, oplocení apod. (v případě, že budete jejich dodávku požadovat)  bývá provedeno po předložení a vypracování odpovídající projektové dokumentace.

 

 

 

 

 
(C) 2021 © GPHome Mnichovo Hradiště s.r.o., INDOOR, s.r.o., TOP HAUS s.r.o.